Началник смяна (м/ж) за нашия обект за пакетиране на гримове на Гара Елин

Светът на блясъка ви кара да потръпвате, 

Желаете до откриете тайните на грима,

Индустриалният свят е ваша страст,

Тогава, присъединете се към нашата успешна история,   

Нашата група е един от световните лидери в подизпълнението на гримове чрез дейностите си по производство на лакове за нокти, спирали за мигли, гланц за устни …

В рамките на развитието на нашите дейности, набираме :

Началник смяна (м/ж) за нашия обект за пакетиране на гримове на Гара Елин   

Вашите задачи :

 • Да дефинирате приоритетите за изпълнението на производствения план
 • Да внасяте адекватност между индустриалните и човешки ресурси, за да се спазват целите за рентабилност, определени съвместно с висшестоящите ви.
 • Да следите за спазването и прилагането на политиката по качество и на правилата за хигиена и безопасност.
 • Съгласувано с Контрола по качество на смяната, да взимате необходимите решения, за да се предостави продукт, съответстващ на спецификациите.
 • Да осигурите едно «добро предаване на смяната » като съблюдавате да има свободна комуникация на важната информация между вас и следващия и/или предходния началник смяна/производствен супервайзър
 • Да съблюдавате за почистването и подреждането на производствените зони.
 • Да осигурявате обучението на новодошлите (по безсрочни договори, по срочни договори или за временна заетост)
 • Да съблюдавате за спазването на правилата за живот в рамките на дружеството, реда и дисциплината на работа
 • Да предавате на висшестоящите ви необходимата информация, което да им позволи да вземат необходимите мерки по отношение на дисциплината (забележка, предупреждение, уволнение)
 • Да организирате и осигурявате постоянно обучение на сътрудниците
 • Да участвате с висшестоящите ви на годишните срещи със сътрудниците им
 • Да изготвяте производствен доклад, уточняващ броя на зачислените към всяка линия лица, броя на реализираните продукти, удостоверяване на времето на прекъсванията.

Вашият профил :

 • Производственият свят вече няма никакви тайни за вас.
 • Работите свободно с
 • Имате добри технически познания, за да ориентирате поддръжката за повредите.
 • Отличавате се с много висока способност за реакция и умеете да се адаптирате в кризисни ситуации.
 • Вие сте динамичен/а, организиран/а и имат усет за работа в екип като същевременно умеете да се организирате самостоятелно.
 • Притежавате отлични мениджърски компетенции.
 • Демонстрирате отлични междуличностни отношения и умеете да разрешавате проблеми
 • Не оставяте никоя подробност на случайността
 • Говорите идеално английски

Ние ви предлагаме :

 • Вълнуваща работа на пълно работно време в развиваща се компания на нашия обект на Гара Елин Пелин
 • Атрактивно възнаграждение в зависимост от опита ви.

Само одобрените кандидатури ще бъдат обект на събеседване.